O nas             Kontakt            
Szukaj

02-707 WARSZAWA
ul. Puławska120/124
tel.  022 - 854 02 02
rejestracja@mco.warszawa.pl

Zarejestruj się, aby otrzymywać bezplatnie elektroniczny newsletter. Za jego pośrednictwem informujemy o aktualnościach zwiazanych z naszym Centrum.
Złamania a osteoporoza

Osteoporoza urosła na przełomie XIX i XX wieku do rangi jednego z najistotniejszych problemów zdrowotnych na całym świecie. W Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii dotkniętych nią jest około 75 milionów osób, w tym 1/3 kobiet po menopauzie. W samych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jest ona przyczyną ponad 1,3 miliona złamań rocznie, a w tym 500 000 złamań trzonów kręgów, 2 500 000 szyjki kości udowej oraz 240 000 - kości promieniowej. Roczne koszty związane z tą chorobą przekraczają w USA 10 miliardów dolarów. Osteoporoza jest jedną z najważniejszych przyczyn chorobowości i umieralności.
Kształtowanie masy kostnej jest wynikiem równowagi dynamicznej resorbcyjnej aktywności osteoklastów i kościotwórczej czynności osteoblastów. Proces przebudowy kości jest uporządkowaną sekwencją wydarzeń na poziomie komórkowym i podlega wpływowi czynników wewnętrznych (mikroelementy, hormony, czynniki środowiskowe).
Masa kostna w wieku starszym zależy od ilości tkanki kostnej utworzonej w okresie wzrastania i dojrzewania, od efektywności utrzymania tej masy w wieku dojrzałym oraz od szybkości utraty masy kostnej po menopauzie i w okresie starzenia.
Dużą rolę w tym zakresie, choć nie do końca poznaną, odgrywają czynniki genetyczne, hormonalne i styl życia. Utrata masy kostnej i związane z tym obniżenie wytrzymałości kośćca powoduje występowanie złamań najczęściej zlokalizowanych w obrębie nasady dalszej kości promieniowej, trzonów kręgów oraz złamań szyjki kości udowej.
Względy praktyczne i dydaktyczne każą klasyfikować osteoporozę jako pierwotną i wtórną.
Pierwotna, wśród której wyróżniamy osteoporozę pomenopauzalną, starczą i idiopatyczną, stanowi 80% przypadków.
Wtórna osteoporoza, której towarzyszą ściśle określone choroby, obejmuje pozostałe 20%.
Riggs i wsp. wprowadzili termin "osteoporoza typu I" dla przypadków ze złamaniami trzonów kręgów lub złamaniem nadgarstka i "osteoporoza typu lI" dla występujących najczęściej złamań szyjki kości udowej i również kręgów. Synonimem osteoporozy typu li-giego jest osteoporoza starcza.
Złamanie szyjki kości udowej stanowi najcięższą postać osteoporozy. Od 5% do 20% chorych umiera w ciągu pierwszego roku po złamaniu, a ponad 50% spośród tych, którzy przeżyli ma znaczne, często trwałe kalectwo.
W ponad 40% dochodzi do licznych powikłań ze strony:
*    układu moczowego,
*    sercowo-naczyniowego,
*    oddechowego,
*    centralnego układu nerwowego,
*   zmian septycznych,
*   odleżyn.
Złamania trzonów kręgów są przyczyną bólu, zniekształceń kręgosłupa, upośledzenia sprawności.


ul. Puławska 120/124, 02-707 Warszawa Mokotów