O nas             Kontakt            
Szukaj

02-707 WARSZAWA
ul. Puławska120/124
tel.  022 - 854 02 02
rejestracja@mco.warszawa.pl

Zarejestruj się, aby otrzymywać bezplatnie elektroniczny newsletter. Za jego pośrednictwem informujemy o aktualnościach zwiazanych z naszym Centrum.
Badanie gęstości kości

Jednym z precyzyjnych pomiarów gęstości kości jest pomiar metodą DEXA (DXA) - absorpcjometria wiązek promieniowania rentgenowskiego o dwóch różnych energiach.
Metodą DEXA wykonuje się najczęściej badanie:
*   kręgosłupa w projekcji przednio-tylnej
*   szyjki kości udowej w projekcji przednio-tylnej.
Badania takie wykonujemy w Mokotowskim Centrum Osteoporozy za pomocą pokazanego na zdjęciu densytometru EXCELL firmy Norland Medical System Inc. (zobacz certyfikat )
Najnowocześniejsza technologia, szybkość i wysoka precyzja badania sprawiają, iż urządzenie to należy do światowej czołówki densytometrów. Uzyskane wyniki są bardzo rzetelne. Obrazują BMD - gęstość kości wyrażoną w gramach na centymetr kwadratowy, BMC - zawartość składników mineralnych kości wyrażoną w gramach na centymetr sześcienny lub w mg/mI, T-score - otrzymane wartości odnoszące się do wielkości masy szczytowej w grupie kontrolnej oraz Z-score, który przedstawia wyniki badań jako odchylenie od średniej kontrolnej w tym samym wieku, podzielone przez odchylenie standardowe tej średniej.
Pacjent otrzymuje również graficzną interpretację badania densytometrycznego, którą przedstawiamy poniżej:
tu zdjęcie interpretacji graficznej


ul. Puławska 120/124, 02-707 Warszawa Mokotów